ยกเลิกแล้ว 6 อุทยานฯ ใช้ E-Ticket ผ่านแอปฯ QueQ

ยกเลิกแล้ว 6 อุทยานฯ ใช้ E-Ticket ผ่านแอปฯ QueQ

View icon 76
วันที่ 29 พ.ย. 2566 | 17.15 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
อุทยานฯ 6 แห่ง ยกเลิกใช้ E-Ticket ผ่านแอปฯ QueQ มีผล 1 ธ.ค.นี้ หลังทำนักท่องเที่ยวปั่นป่วนหน้าด่านเก็บเงิน

อุทยานฯ ยกเลิกจ่ายเงินล่วงหน้า เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยุติการจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 เรื่อง การจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการ อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้บริการสามารถซื้อบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยระบบการจำหน่าย บัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ ในอุทยานแห่งชาติ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไปนั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เนื่องจากระบบการจำหน่ายบัตร ค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ยังมีข้อจำกัดในการใช้งาน ส่งผลให้สัดส่วนผู้ใช้บริการเมื่อเปรียบเทียบกับการจำหน่ายบัตรค่าบริการ ณ จุดจัดเก็บเงินของอุทยานแห่งชาติน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ประกอบกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการ อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงให้ยุติการจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยระบบการจำหน่าย บัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป