เช็กบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2566 เงินเข้าวันไหน

เช็กบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2566 เงินเข้าวันไหน

View icon 1.4K
วันที่ 1 ธ.ค. 2566 | 10.51 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เช็กเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน งวดเดือนธันวาคม 2566 ตรวจสอบโอนเงินเงินเข้าวันไหน  ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2566 วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เงินเข้าแล้ว กรมบัญชีกลางโอนช่วยเหลือให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดิม

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

-วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสด และไม่สามารถสะสมเงินในเดือนถัดไปได้)
-วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน
-วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

สำหรับกลุ่มยื่นอุทธรณ์ รอบเก็บตก ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 27 ต.ค.-26 พ.ย. 66 จะได้รับวงเงินเข้าในวันที่ 1 ธ.ค. 66 และจะได้รับวงเงินย้อนหลังอีก 2,400 บาท (เดือน เมษายน -พ.ย. 66) รวม 8 เดือน เดือนละ 300 บาท

เช็กไทม์ไลน์รอบโอนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กลุ่มอุทธรณ์)

วันยืนยันตัวตน (ประกาศผลเมื่อวันที่ 28 ส.ค.66)
28 ส.ค.- 26 ก.ย.66  ใช้สิทธิ 1 ต.ค.66 ได้รับสิทธิย้อนหลัง เม.ย.- ก.ย.66 (6 เดือน)
27 ก.ย.- 26 ต.ค.66  ใช้สิทธิ 1 พ.ย.66 ได้รับสิทธิย้อนหลัง เม.ย.- ต.ค.66 (7 เดือน)
27 ต.ค.- 26 พ.ย.66  ใช้สิทธิ 1 ธ.ค.66 ได้รับสิทธิย้อนหลัง เม.ย.- พ.ย.66 (8 เดือน)
27 พ.ย.- 26 ธ.ค.66  ใช้สิทธิ 1 ม.ค.67 ได้รับสิทธิย้อนหลัง เม.ย.- ธ.ค.66 (9 เดือน)
27 ธ.ค.66 เป็นต้นไป  ใช้สิทธิวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยรอบนี้จะไม่ได้รับทบสิทธิย้อนหลัง

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

จ่ายเงินพิเศษสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เมษายน-กันยายน 2566 จ่ายให้ย้อนหลัง เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.66 โดยจะได้รับรวมตั้งแต่คนละ 100-600 บาท แบ่งตามเกณฑ์อายุ รายละเอียดดังนี้

-เกิดก่อน 1 เม.ย.2506 ได้รับสิทธิเดือน เม.ย.-ก.ย.2566 จำนวน 600 บาท
-เกิดระหว่าง 1-30 เม.ย.2506 ได้รับสิทธิเดือน พ.ค.-ก.ย.2566 จำนวน 500 บาท
-เกิดระหว่าง 1-31 พ.ค.2506 ได้รับสิทธิเดือน มิ.ย.-ก.ย.2566 จำนวน 400 บาท
-เกิดระหว่าง 1-30 มิ.ย.2506 ได้รับสิทธิเดือน ก.ค.-ก.ย.2566 จำนวน 300 บาท
-เกิดระหว่าง 1-31 ก.ค.2506 ได้รับสิทธิเดือน ส.ค.-ก.ย.2566 จำนวน 200 บาท
-เกิดระหว่าง 1-31 ส.ค.2506 ได้รับสิทธิเดือน ก.ย.2566 จำนวน 100 บาท

โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิ แบ่งกลุ่มตามวัน/เดือน/ปีเกิด ซึ่งในรอบโอนงวด 6 ธ.ค.  66 นี้ ผู้ที่เกิดก่อน 1 ก.ย.2506 และได้ทำการยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 พ.ย.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 30 พ.ย.2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2566

-เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้
-800 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
-เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก


ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- ค่าไฟฟ้า ไม่เกิด 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
- ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้
- ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้
-กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง
-กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง