ตรวจสอบเงิน 3 กลุ่มเปราะบาง วันนี้ 8 พ.ย.โอนแล้ว

ตรวจสอบเงิน 3 กลุ่มเปราะบาง วันนี้ 8 พ.ย.โอนแล้ว

View icon 1.4K
วันที่ 8 ธ.ค. 2566 | 08.41 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ตรวจสอบเงิน 3 กลุ่มเปราะบาง วันนี้ 8 พ.ย. โอนแล้วเข้าบัญชี เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เช็กสิทธิเลย

วันนี้ 8 พ.ย. 66 ตรวจสอบเงิน 3 กลุ่มเปราะบาง งวดเดือนธันวาคม 2566 โอนเข้าบัญชี ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ได้แก่ เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ และเงินเบี้ยผู้พิการ ช่วยเหลือคนละ 600-1,000 บาท ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เงินอุดหนุนบุตร เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ
รัฐบาลช่วยเหลือ ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท

โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิได้ตามขั้นตอนนี้

1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

คลิก ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตรปี 2566

สำหรับผู้ที่ต้องการลงละเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร หากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธิ ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตลอด

อ่านข่าว : ลงทะเบียนได้ทั่วประเทศ เงินอุดหนุนเด็กฯ 600 บาท

ส่วนผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์และได้ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท รอรับเงิน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านระบบพร้อมเพย์ทุกๆ สิ้นเดือน แต่หากตรงกับวันหยุด หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะทำการโอนให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืน

อ่านข่าว : เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม ม.33, 39 เปิดขั้นตอนลงทะเบียน พ่อแม่รับเดือนละ 800 บาท

กลุ่มที่ 2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาทต่อเดือน
-อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาทต่อเดือน
-อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาทต่อเดือน
-อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้หลังจากกระทรวงมหาดไทยมีการปรับเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 12 ส.ค. 66 จากเดิมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะไม่มีการปรับเบี้ยระหว่างปีงบประมาณ แต่ระเบียบใหม่ล่าสุด กำหนดให้ปรับอัตราจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบขั้นบันได ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ เดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไป

เช่น ในระหว่างปีงบประมาณ ผู้สูงอายุมีอายุครบ 70, 80 หรือ 90 ปี ในเดือนถัดไปก็จะได้รับการปรับค่าเบี้ยขึ้นทันทีตามขั้นบันได เช่น อายุครบ 70 ปี เดือน ต.ค.66 ในเดือน พ.ย.66 ก็จะได้ปรับเป็น 700 บาททันที ไม่ต้องรอปีงบประมาณใหม่ ส่วนผู้สูงอายุคนใดที่เกิดวันที่ 1 ในเดือนที่ครบอายุ ก็จะได้รับในเดือนนั้นทันที

อ่านข่าว : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรายใหม่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เช็กรายละเอียดที่นี่

กลุ่มที่ 3 เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน
-ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313