กระทรวงแรงงาน  เคาะแล้ว ค่าแรงขั้นต่ำขึ้นสูงสุด 16 บาท คน กทม. เพิ่มขึ้นอีก 10 บาท/คน

กระทรวงแรงงาน เคาะแล้ว ค่าแรงขั้นต่ำขึ้นสูงสุด 16 บาท คน กทม. เพิ่มขึ้นอีก 10 บาท/คน

View icon 54
วันที่ 8 ธ.ค. 2566 | 18.35 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
คณะกรรมการค่าจ้าง เคาะแล้ว ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ได้ปรับขึ้นค่าแรงมากที่สุด 370 บาทต่อวัน ภาพรวมทั่วประเทศได้ปรับขึ้น 2 บาท ถึง 16 บาท  ให้มีผลบังคับใช้ เป็นของขวัญปีใหม่ผู้ใช้แรงงาน

วันนี้ (8 ธ.ค. 66) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง หรือไตรภาคี นานกว่า 6 ชั่วโมง ที่กระทรวงแรงงาน มีกรรมการฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้างและส่วนราชการ  ได้แก่ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทย /สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกันพิจารณาค่าจ้างทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน สรุปการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำใน ปี 2567  ภาพรวมทั่วประเทศ ได้ขึ้นค่าจ้าง 2.37 % จากอัตราเดิมที่ใช้อยู่ หรือ 2 บาท ถึง 16 บาท แต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน 

จังหวัดภูเก็ต ได้ขึ้นค่าแรงมากที่สุด 16 บาทต่อวัน จาก 354 บาท เป็น 370 บาท  / ขณะที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ได้ขึ้นค่าจ้างอีก 10 บาท จาก 353 บาท เป็น 363 บาท  รองลงมาเป็นกลุ่มจังหวัดชลบุรี และระยอง ได้ขึ้น 7 บาท จาก 354 บาท เป็น 361 บาทต่อวัน
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ปรับขึ้น 12 บาท จาก 340 บาท เป็น 352 บาทต่อวัน ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขึ้นค่าจ้าง 10 บาท จาก 340 บาท เป็น 350 บาทต่อวัน

สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ค่าจ้างขั้นต่ำน้อยที่สุดเป็นนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ได้ขึ้น 2 บาท จาก 328 บาท เป็น 330 บาท/วัน

โดยค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่นี้ กระทรวงแรงงาน จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป                                              

อีกอาชีพที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เมื่อวานนี้ 18 องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการอาขีพรักษาความปลอดภัย รวมตัวกันเข้าพบ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรววงแรงงาน ขอให้มีการทบทวนการเสนอร่างกฎหมายการจ่ายค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยในส่วนที่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน หรือการจ่ายค่าจ้างในการทำงานในวันหยุด โดยให้ได้รับเท่ากันกับลูกจ้างอื่นทั่วไป เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้  เรื่องนี้ กระทรวงแรงงาน รับเรื่องและจะหาข้อสรุปตรงกลาง ร่วมกันของฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ต่อไป