เฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 9

View icon 51
วันที่ 9 ธ.ค. 2566 | 15.24 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - การเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนใหม่ ในการประชุมใหญ่สามัญ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมา มีการเสนอผู้เข้าชิง 3 คนคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, นางสาววทันยา บุนนาค และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รักษาการหัวหน้าพรรค แต่เมื่อเปิดการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ขอถอนตัวและลาออกจากสมาชิกพรรค หลังปิดห้องพูดคุยกับนายเฉลิมชัย และกลับออกไปจากที่ประชุมทันที ที่เหลือแต่นางสาววทันยา บุนนาค ที่เป็นสมาชิกพรรคไม่ถึง 5ปี แต่ไม่สามารถลงสมัครได้ เพราะเมื่อลงมติงดเว้นข้อบังคับดังกล่าวมีคะแนนไม่ถึง 3 ใน 4 ได้เพียงแค่ 136 เสียง จึงไม่สามารถสมัครได้ ทำให้เหลือนายเฉลิมชัย ที่ได้รับเลือกจากการลงมติ 88.5% ของจำนวนองค์ประชุมที่มีอยู่ ทำให้นายเฉลิมชัย เป็นหัวหน้าพรรคคนที่ 9 ของพรรคประชาธิปัตย์