รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ให้ชาวไร่อ้อย

View icon 63
วันที่ 9 ธ.ค. 2566 | 15.25 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - ชาวไร่อ้อยเฮ ของขวัญปีใหม่เป็นที่ถูกใจ หลังรัฐบาลอนุมัติโครงการ "สนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM2.5" วงเงินเกือบ 8,000 ล้านบาท โดย นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คาดว่า ในปี 2567 และปี 2568 อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มที่ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น หากชาวไร่อ้อยต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูง ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืช และค่าคนงาน อาจทำให้ประสบปัญหา จึงมอบเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด ตันละ 120 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุน และเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องชาวไร่อ้อย