ชวนคนไทยซื้อสินค้าโอทอป เป็นของขวัญปีใหม่

View icon 129
วันที่ 11 ธ.ค. 2566 | 22.46 น.
ประเด็นเด็ด 7 สี
แชร์
ประเด็นเด็ด 7 สี - กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ชวนคนไทยไป ช้อปสนุก ส่งสุข ท้ายปี สินค้าดีจากภูมิปัญญาไทย

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงการจัดงาน OTOP City 2023 พร้อมระบุว่า รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนให้คนไทยอยู่ดีกินดี ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้ ผ่านโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ชุมชน พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาด เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชน สู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ทั้งนี้ เชื่อว่ากระแส Thai Soft Power จะช่วยส่งออกผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยสู่สากล โดยจะผลักดันให้ OTOP ของไทย เป็นของขวัญ ของฝากที่ดีที่สุดจากฝีมือคนไทย ซึ่งจะมีการนำสินค้า OTOP มาจัดแสดงให้เลือกซื้อจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง