กองทัพเรือ เร่งพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา

กองทัพเรือ เร่งพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา

View icon 180
วันที่ 16 ธ.ค. 2566 | 14.23 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กองทัพเรือ เร่งพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา พร้อมรองรับEEC การเติบโตเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างรวดเร็ว
      
วันนี้ ( 16 ธ.ค.66) นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมือง เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุด ในการพัฒนาปรับปรุง สนามบินอู่ตะเภา ให้มีความทันสมัย รองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนมากที่เข้ามาท่องเที่ยวในชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก   และรองรับกับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในโครงการ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งจะมีทั้ง นิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆ และระบบคมนาคม ทั้งทางอากาศ ทางน้ำและทางบก รวมทั้งรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั้น

โดยกองทัพเรือ มีการดำเดินการ 2 โครงการ คือโครงการพัฒนาและปรับปรุงทั้งอาคารผู้โดยสาร และโครงการรันเวย์ที่ 2 โดยจ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการ ไปถึงขั้นตอน การประกาศเชิญชวน แล้วคาดว่าจะมีการอนุมัติ ไม่เกินสัปดาห์
ทั้งนี้ ในงานจ้างก่อสร้างรันเวย์ที่2 จะนำเข้าพิจารณากับคณะกรรมการของกองทัพเรือเพื่อขอความเห็นชอบในร่าง TOR ไม่เกิน วันที่ 26 ธันวาคม ปีนี้ เพื่อให้ทันแถลงผลการประชุม คณะกรรมการEEC ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันดังกล่าว

นายจิรายุ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับ ในเรื่องแนวนโยบายพัฒนากองทัพควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้ทรัพยากรของกองทัพในการสนับสนุน เนื่องจากโลกยุคใหม่ต้องเดินควบคู่ไปพร้อมกันระหว่างความมั่นคงทางการทหารและความมั่นคงของเศรษฐกิจเพราะเมื่อเศรษฐกิจมั่งคั่งความมั่นคงของประเทศไทยก็จะมั่นคงตามไปด้วย