พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567 ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่จังหวัดสระแก้ว กาญจนบุรี และราชบุรี

View icon 206
วันที่ 18 ธ.ค. 2566 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนที่เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567 จำนวน 300 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ (กองทัพภาคที่ 1) ณ กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 2 อำเภอโคกสูง และกองร้อยทหารพรานที่ 1303 บ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่

ในตอนบ่าย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567 จำนวน 150 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ (กองทัพภาคที่ 1) ณ จุดตรวจช่องทางบ้านน้ำพุร้อน กองร้อยทหารพรานที่ 1403 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

จากนั้น เดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานที่ 1401 บ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567 จำนวน 150 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ (กองกำลังสุรสีห์) ณ กองร้อยทหารพรานที่ 1401 บ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารบก ตำรวจตระเวนชายแดน และทหารพราน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ตั้งใจ และทุ่มเทเพื่อประเทศชาติ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบ ยังความปลื้มปีติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวอื่นในหมวด