“แรงงานไทย” จาก “อิสราเอล” ยื่นขอรับเงินเยียวยา 50,000 บาท แล้ว 7,622 คน “อุดรธานี” มากเป็นอันดับ 1 กว่า 1,000 คน

“แรงงานไทย” จาก “อิสราเอล” ยื่นขอรับเงินเยียวยา 50,000 บาท แล้ว 7,622 คน “อุดรธานี” มากเป็นอันดับ 1 กว่า 1,000 คน

View icon 260
วันที่ 27 ธ.ค. 2566 | 15.02 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กระทรวงแรงงาน เปิดยอดยื่นขอรับเงินเยียวยา 50,000 บาท แรงงานไทยกลับจาก “อิสราเอล” แล้วกว่า 7,622 คน “อุดรธานี” มากเป็นอันดับ 1

หลังจากกระทรวงแรงงานได้เปิดให้แรงงานไทยจากอิสราเอลมายื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเยียวยาแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล รายละ 50,000 บาท ได้ที่กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง และสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด (27ธ.ค.66) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยความคืบหน้า มีผู้มายื่นคำร้องแล้ว จำนวน 7,622 คน จากทั้งหมด 9,697 คน คิดเป็น 78.60 % แยกเป็น กรณีมายื่นด้วยตนเอง 7,575 คน กรณีเสียชีวิต 22 คน และ กรณี Re-Entry 25 คน

5 จังหวัดแรกสูงสุด ที่ผู้มายื่นคำร้อง ประกอบด้วย
1. อุดรธานี 1,061 คน
2. เชียงราย 932 คน
3. นครพนม 595 คน
4. นครราชสีมา 470 คน
5. น่าน 421 คน
ทั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ธันวาคม 2566 – กันยายน 2567 หรือจนกว่าจะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแล้วเสร็จ

ขณะที่ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในส่วนของแรงงานไทยที่ได้ยื่นเอกสารไว้กับทางกระทรวงแรงงาน แล ะได้ติดต่อสอบถามมายังกระทรวงแรงงานถึงเรื่อง ที่ยังไม่ได้รับเงินค่าเดินทางกลับจากอิสราเอลนั้น เกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดส่งเอกสารคำขอดังกล่าวไปยังกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาแล้ว 4,086 คน จากจำนวนผู้มายื่นคำขอรับเงินค่าพาหนะ เดินทางกลับไทย 4,359 คน 

ในขณะที่มีผู้ยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ทั้งหมดจำนวน 9,740 ราย วินิจฉัยสั่งจ่ายไปแล้ว 9,540 คน จำแนกเป็น กรณีเสียชีวิต 40,000 บาท จำนวน 36 คน กรณีบาดเจ็บ 30,000 บาท จำนวน 18 คน กรณีสงคราม 15,000 บาท จำนวน 9,486 คน คิดเป็นเงิน 144,270,000 บาท