คปภ. เผย ผู้เสียชีวิต 23 ราย เหตุโรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี ทำประกันภัยไว้แค่ 4 คน

คปภ. เผย ผู้เสียชีวิต 23 ราย เหตุโรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี ทำประกันภัยไว้แค่ 4 คน

View icon 310
วันที่ 19 ม.ค. 2567 | 15.16 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
คปภ. เผย โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี ไม่มีประกันภัย ส่วนผู้เสียชีวิต 23 ราย พบว่ามีแค่ 4 ราย ที่ได้ทำประกันภัยไว้

จากกรณีเกิดเหตุโรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี มีผู้เสียชีวิตจำนวน 23 ราย โดย สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือด้านประกันภัย ภายในวัดโรงช้าง ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ล่าสุด (19 ม.ค. 67) จากการลงพื้นที่และตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัยจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่พบข้อมูลว่าโรงงานพลุแห่งนี้ทำประกันภัยไว้แต่อย่างใด สำหรับผู้ประสบภัยจากโรงงานพลุระเบิดในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานภายในโรงงาน โดยเบื้องต้นพบว่า มีผู้เสียชีวิตจำนวน 4 ราย ที่ได้ทำประกันภัยไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้เสียชีวิตรายที่ 1 ทำประกันภัยโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุ ไว้กับบริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) เริ่มความคุ้มครองวันที่ 29 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 29 ตุลาคม 2569 จำนวนเงินความคุ้มครอง 130,000 บาท

ผู้เสียชีวิตรายที่ 2 ทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ไว้กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มความคุ้มครองวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 จำนวนเงินความคุ้มครอง 34,205 บาท

ผู้เสียชีวิตรายที่ 3 ทำประกันภัยอุบัติเหตุ ไว้กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มความคุ้มครองวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 จำนวนเงินความคุ้มครอง 120,000 บาท

ผู้เสียชีวิตรายที่ 4 ทำประกันภัยอุบัติเหตุ ไว้กับ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เริ่มความคุ้มครองวันที่ 27 กันยายน 2565 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 26 กันยายน 2568 จำนวนเงินความคุ้มครอง 50,000 บาท

จากการตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สินโดยรอบโรงงานดังกล่าวเบื้องต้นพบว่า มีบ้านเรือนประชาชน ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หลัง ไม่พบการจัดทำประกันภัยไว้แต่อย่างใด ส่วนรถยนต์ ของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย 1 คัน มีประกันภัยประเภท 2+ โดยให้ความคุ้มครองกรณีสูญหาย/ไฟไหม้ ไว้กับ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทุนไฟไหม้ 180,000 บาท เริ่มความคุ้มครองวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 30 กันยายน 2567

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างบูรณาการร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่า ผู้ประสบภัยหรือผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่ามีการทำประกันภัยก็จะได้รับสิทธิตามสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้ทุกประการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง