สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน

View icon 179
วันที่ 8 ก.พ. 2567 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 15.59 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) พระราชทานพระวโรกาสให้ นาย หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน

ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ระดับประชาชน จนถึงระดับพระราชวงศ์ โดยพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีส่วนสำคัญในการกระชับไมตรีจิตมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทรงใช้การจัดงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม "สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน" เป็นตัวเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยทรงมุ่งมั่นฝึกฝน "กู่เจิ้ง" เครื่องดนตรีจีน เพื่อร่วมแสดงกับศิลปินชาวจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จนได้รับการยอมรับและชื่นชมในพระอัจฉริยภาพอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ โปรดให้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนำของจีน แลกเปลี่ยนบุคลากรและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี และการแพทย์ ให้ก้าวหน้า มั่นคง เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งสองฝ่ายมาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง