กทม. เล็งโอนรถไฟฟ้า สายสีเงิน สีเทา สีฟ้า ให้รฟม. ดูแล

กทม. เล็งโอนรถไฟฟ้า สายสีเงิน สีเทา สีฟ้า ให้รฟม. ดูแล

View icon 108
วันที่ 12 ก.พ. 2567 | 14.35 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (12 ก.พ. 67) นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบโอนภารกิจโครงการรถไฟฟ้าลงทุนใหม่ ในความรับผิดชอบของ กทม. กลับคืนให้แก่กระทรวงคมนาคม

โดยประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเงิน (สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ระยะที่ 1 (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้า (ช่วงดินแดง-สาทร)

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การโอนโครงการดังกล่าว จะทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สามารถบูรณาการร่วมกับรถไฟฟ้าสายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รวมทั้งแนวเส้นทางของสายสีเทา และสายสีเงิน มีแนวเส้นทางอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม และพาดผ่านเส้นทางรถไฟฟ้าที่กระทรวงฯ กำกับ

พร้อมมองว่า ภาครัฐมีศักยภาพในการลงทุนมากกว่า รวมถึงการชดเชยรายได้ตามนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสาร และสามารถหาแหล่งเงินทุน เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการเดินรถได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง