จุฬาราชมนตรี รวมพลังแสดงความจงรักภักดี

View icon 87
วันที่ 16 ก.พ. 2567 | 07.31 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - ประชาชนทุกหมู่เหล่าสวมชุดสีม่วง รวมพลังแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จุฬาราชมนตรี รวมพลังแสดงความจงรักภักดี
ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก ชาวมุสลิมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "ความเป็นชาติเริ่มต้นพร้อมกับสถาบันพระมหากษัตริย์"

โอกาสนี้ จุฬาราชมนตรี, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด, อิหม่าม, และชาวไทยมุสลิมทุกคน ขอแสดงจุดยืนทางสังคม เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป

ชาวจุฬาฯ สวมชุดสีม่วงรวมพลังจงรักภักดี
ส่วนที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "กลุ่มจุฬาฯ รักพระเทพฯ" ทั้งนิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน พร้อมใจกันสวมชุดสีม่วง รวมพลังแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงมหาจุฬาลงกรณ์

พม.แสดงจุดยืน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. นำโดยรัฐมนตรี พม. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำกระทรวง กว่า 700 คน สวมชุดสีม่วง รวมพลังแสดงความจงรักภักดี พร้อมอ่านแถลงการณ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมายาวนาน ดังนั้น การรักษาความมั่นคงต่อสถาบันหลักของชาติถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง