นายกรัฐมนตรี เยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี

View icon 390
วันที่ 1 มี.ค. 2567 | 20.23 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี ยืนยันรัฐบาลจะทำงาน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวมุสลิม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันนี้ (1 มี.ค. 67) ณ สำนักจุฬาราชมนตรี ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมคารวะนายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดในกิจการของศาสนาอิสลามคนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านศาสนาอิสลามแก่รัฐบาลไทย

โดยมีนายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายประสิทธิ์ มะหะหมัด เลขานุการจุฬาราชมนตรี เข้าร่วมด้วย นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

การเข้าเยี่ยมคารวะฯ ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับนายอรุณ บุญชม ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี พร้อมกล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 - 29 ก.พ. ที่ผ่านมา ได้นำรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากลงพื้นที่ได้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ซึ่งภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถสร้างโอกาส เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะมีการส่งเสริม สนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุง ขยายด่านบริเวณชายแดน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและการขนย้ายสินค้าข้ามชายแดน นอกจากนั้น จะมีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงถนนให้สะดวกสบาย ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำงานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวมุสลิม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องความมั่นคง ในปีที่ผ่านมาปัญหาความไม่สงบลดน้อยลงมาก ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ดูแลประชาชนเป็นอย่างดี ส่งผลให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้น อีกทั้ง นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อเสนอและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งเงินทุน กฎหมายต่าง ๆ ที่บังคับใช้ในพื้นที่

โดยจะนำการพูดคุยวันนี้ไปพูดคุยกับคณะทำงานว่าจะใช้ช่องทางในการช่วยเหลือได้หรือไม่ นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีขอบคุณเสียงตอบรับจากชาวมุสลิม พร้อมย้ำจะทำงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาว 3 จังหวัดชายแดนใต้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง