รับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุยากลำบาก3,000 เช็กขั้นตอนที่นี่

รับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุยากลำบาก3,000 เช็กขั้นตอนที่นี่

View icon 103.4K
วันที่ 20 ก.พ. 2567 | 11.07 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เช็กขั้นตอน เงื่อนไข รับเงินผู้สูงอายุยากลำบาก 3,000 บาท ได้รับการช่วยเหลือ ไม่เกินจำนวน 3,000 บาท และได้สูงสุดปีละ 3 ครั้ง

เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากลำบาก รายได้น้อย ทุกข์ยาก เดือดร้อน ขาดผู้ดูแล สามารถทำเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือได้ โดยเป็นเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ ได้ครั้งละไม่เกินจำนวน 3,000 บาท และได้สูงสุดปีละ 3 ครั้ง

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากลำบาก คือ เป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เข้าหลักเกณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทุกจังหวัด และสำนักงานราชการทุกพื้นที่

ผู้สูงอายุจะไปแจ้งเรื่องลงทะเบียนเอง หรือประชาชนที่พบเห็นสามารถแจ้งเรื่องให้ก็ได้ เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องไว้ ก่อนจะรวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะมีการลงพื้นที่มาเก็บข้อมูล ตรวจสอบ ว่าเข้าหลักเกณฑ์จริง หากผ่านเกณฑ์จะมีเงินช่วยเหลือให้ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท หรือมอบเป็นสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ใน 1 ปีสามารถช่วยเหลือได้ 3 ครั้ง

ขอบคุณข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง