ขอเชิญศาสนิกชนกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

View icon 107
วันที่ 23 ก.พ. 2567 | 07.23 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - รัฐบาลไทย โดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ รัฐบาลอินเดีย จัดพิธียิ่งใหญ่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ของ พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ จากอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567

จากนั้นจะอัญเชิญไปประดิษฐานใน 3 จังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้เข้าสักการะบูชา ภาคเหนือ วันที่ 5-8 มีนาคม 2567 ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาคอีสาน วันที่ 10-13 มีนาคม 2567 ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ วันที่ 15-18 มีนาคม 2567 ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ที่ศาสนิกชนชาวไทย และประเทศเพื่อนบ้าน จะได้สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ ของ พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ ที่เป็นองค์ดั้งเดิม ในคราวเดียวกัน