มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกย่อง สุเทพ โพธิ์งาม เป็นศิลปินมรดกอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกย่อง สุเทพ โพธิ์งาม เป็นศิลปินมรดกอีสาน

View icon 141
วันที่ 23 ก.พ. 2567 | 10.49 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (23 ก.พ. 67) เพจเฟซบุ๊กศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Art&Culture Center ที่ล่าสุดได้โพสต์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี

เนื่องในโอกาสมหามิ่งมงคล วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเทิดพระเกียรติ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์  มอบแด่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสังคม โดยใช้ฐานความรู้ทางศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน สะท้อนให้เห็นคุณค่าการสื่อสารวัฒนธรรมด้วยจิตสาธารณะ สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมตลอดมา

ทั้งนี้ สุเทพ โพธิ์งาม นักแสดงตลกชาวไทย ได้รับรางวัล ศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง นักแสดงตลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง