มาฆบูชา กทพ.เปิดใช้ทางด่วนฟรี

View icon 1.6K
วันที่ 24 ก.พ. 2567 | 08.48 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - เนื่องจากวันนี้เป็นวันมาฆบูชา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยังได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. จนถึงเที่ยงคืน คืนนี้ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน รวมถึงช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษด้วย