ขึ้นค่าทางด่วน 1 มี.ค. 67

View icon 75
วันที่ 25 ก.พ. 2567 | 11.56 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศปรับขึ้นค่าผ่านทางพิเศษ ฉลองรัช และทางพิเศษบรูพาวิถี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ตามเงื่อนไขสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF ซึ่งจะต้องปรับขึ้นค่าผ่านทางทุก 5 ปี ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนด้วยการตรึงอัตราค่าผ่านทางเดิมมาเป็นระยะเวลา 1 ปี แล้ว โดยจะปรับขึ้ค่าผ่านทางประมาณ 5 บาท อาทิ รถ 4 ล้อ ราคาเดิม 40 บาท ปรับเป็น  45 บาท, รถ 6-10 ล้อ ราคาเดิม 60 บาท ปรับเป็น 65 บาท