สนธิกำลัง ลุยจับแรงงานผิดกฎหมายในสถานประกอบการ

View icon 689
วันที่ 1 มี.ค. 2567 | 23.54 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - ตม.จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ แรงงานจังหวัดสระแก้ว, กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ,ตำรวจ สภ.วัฒนานคร และ กอ.รมน.จังหวัดสระแก้ว ออกตรวจสอบสถานประกอบการ และการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงแรมที่พัก สถานประกอบการ ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ้องดังกล่าว โดยเฉพาะที่ โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบการใช้แรงงานต่างด้าว จำนวน 25 คน โดยมี นางดวงฤทัย อายุ 42 ปี เป็นผู้นำการตรวจและเป็นพยานในการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งผลจากการตรวจสอบดังกล่าว พบว่า นางดวงฤทัย เป็นผู้ครอบครองเคหะสถานและรับคนต่างด้าว ให้อยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน ภายใน 24 ชั่วโมง ตาม ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จำนวน 25 คน เจ้าหน้าที่จึงทำการเปรียบเทียบปรับ และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง