LGBTQ เฮ ! สส.ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม

View icon 109
วันที่ 28 มี.ค. 2567 | 06.43 น.
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวานนี้ บรรยากาศในสภา งดงามและชื่นมื่นไปด้วยสีรุ้ง หลังรณรงค์กันอย่างยาวนานในหลายปีที่ผ่านมา ในที่สุด ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ก็ผ่านสภาด้วยมติท่วมท้น 399 เสียง ต่อ 10 เสียง ซึ่งจะทำให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศ สามารถแต่งงานกันได้ ถือเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการรับรองการแต่งงานของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศตามกฎหมาย

ช่วงเวลาประมาณ 14.00 น.เมื่อวานนี้ สส.ในสภาผู้แทนราษฎร หลายคนแสดงสัญลักษณ์สีรุ้ง เช่น ธง เข็มกลัด หรือเสื้อผ้าสีสดใส เนื่องจากมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในมาตราที่เกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียมของกลุ่มหลากหลายทางเพศ ภายหลังจากมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในวาระ 2 ต่อด้วยลงมติในวาระ 3 มีผู้ลงมติจำนวน 414 คน ปรากฏว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เห็นด้วยแบบถล่มทลาย 399 เสียง ไม่เห็นด้วย 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนน 3 เสียง ทำให้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่คืนสิทธิการสมรสให้คนทุกคน ผ่านสภาฉลุย

หลังกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ หมายความว่านับจากนี้ ไม่ว่าจะมีเพศสภาพใด สามารถแต่งงานกันได้ตามกฎหมาย โดยไม่จำกัดการจดทะเบียนสมรสเฉพาะเพศชายกับเพศหญิงอีกต่อไป ถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชีย ที่ผ่านกฎหมายรับรองการแต่งงานของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง