ตรวจเยี่ยมกำลังพลฝีพาย ขบวนเรือพระราชพิธีฯ

View icon 512
วันที่ 3 เม.ย. 2567 | 13.52 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - พลเรือโท วิจิตร ตันประภา รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานกำลังพล ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ไปตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธี ณ ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการฝึก เพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค หนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีความถูกต้อง ตามโบราณราชประเพณี มีความสง่างามและสมพระเกียรติ

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2567 ใช้เรือพระราชพิธี 52 ลำ ใช้กำลังพลประจำเรือ 2,200 นาย