ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

View icon 170
วันที่ 3 เม.ย. 2567 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2567

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กับสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีน ได้แก่ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสำรวจการใช้อวกาศส่วนนอกเพื่อสันติภาพ และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศ ณ ศูนย์สำรวจดวงจันทร์และวิศวกรรมอวกาศ กรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ จะทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยชิงหัว หอนิทรรศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีน พิพิธภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีน กรุงปักกิ่ง โรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่ สิรินธร เมืองเหมียนหยาง และพิพิธภัณฑ์ซานชิงตุย เมืองเต๋อหยาง โอกาสนี้ จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเซิ่น อี๋ฉิน มนตรีแห่งรัฐ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ นายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินทีจี 614 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2567 เวลา 10.00 น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินทีจี 619 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2567 เวลา 18.00 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
3 เมษายน พุทธศักราช 2567

ข่าวอื่นในหมวด