แรงงานไทยในฮวาเหลียน “ไต้หวัน” 355 คนปลอดภัย ยังไม่มีใครได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

แรงงานไทยในฮวาเหลียน “ไต้หวัน” 355 คนปลอดภัย ยังไม่มีใครได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

View icon 107
วันที่ 4 เม.ย. 2567 | 09.55 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
เปิดสายด่วน 1506 ให้ญาติแรงงานไทยในไต้หวัน ติดตามสถานการณ์ ยันยังไม่พบแรงงานได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว

เมื่อวานนี้ (3เม.ย.67) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า เหตุแผ่นดินไหวที่เมืองฮัวเหลียน ทางภาคตะวันออกของเกาะไต้หวัน ยังไม่พบแรงงานไทยบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือได้รับผลกระทบ โดยฮวาเหลียน มีแรงงานไทยทำงานอยู่ 355 คน และ เมืองนิวไทเป มีแรงงานไทยทำงานอยู่ในสถานประกอบการ 7,637 คน 

และ จากรายงานจากของนางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กรุงไทเป ระบุว่า ได้ออกประกาศแจ้งเตือนแรงงานไทยผ่านทางช่องทางต่างๆ รวมถึง ประสานกับสถานประกอบการและเครือข่ายล่ามแรงงาน เพื่อให้แจ้งเตือน แรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ดังกล่าว และร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยหากได้รับผลกระทบ

และ หากต้งอการความช่วยเหลือแรงงานไทย สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ Inbox Facebook ของสำนักงานแรงงาน ณ กรุงไทเปและเกาสง ในส่วนของญาติของแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน สามารถโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 เพื่อติดตามสถานการณ์ได้เช่นกัน

ปัจจุบัน มีแรงงานไทยในไต้หวัน จำนวน 68,241 คน อยู่ในพื้นที่ สนร.ไทเป จำนวน 47,291 คน สนร.เกาสง จำนวน 20,950 คน โดยทำงานอยู่ในเมืองนิวไทเป 7,637 คน ไทเป 935 คน เถาหยวน 21,291 คน ไทจง 10,381 คน อี๋หลัน 529 คน ซินจู๋ 2,337 คน เหมียวลี่ 1,721 คน หนันโถว 1,850 คน ฮัวเหลียน 355 คน จีหลง 223 คน เหลียนเจียง 32 คน ไถหนาน 5,994 คน เกาสง 5,389 คน จางฮั้ว 5,632 คน หยุนหลิน 1,746 คน เจียอี้ 1,627 คน ผิงตง 549 คน ไถตง 3 คน และ เผิงหู 10 คน