เงินเข้ากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม โอนตรงเข้าบัญชีพุธนี้! เม.ย.67

เงินเข้ากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม โอนตรงเข้าบัญชีพุธนี้! เม.ย.67

View icon 5.6K
วันที่ 4 เม.ย. 2567 | 11.53 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เงินเข้า 10 เม.ย.67 ประชาชน 3 กลุ่ม รัฐบาลช่วยเหลือต่อเนื่อง คนละ 600-1,000 บาท เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ​

รัฐบาลดูแลกลุ่มเปราะบางต่อเนื่อง​ ช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน 3 กลุ่ม ได้แก่  เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ในงวดเดือนเมษายน 2567 จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ตามปฏิทินการจ่ายเงินดังนี้

งวดเมษายน 2567  โอนวันพุธที่ 10 เมษายน 2567
งวดพฤษภาคม 2567 โอนวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
งวดมิถุนายน 2567  โอนวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
งวดกรกฎาคม 2567  โอนวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
งวดสิงหาคม 2567  โอนวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
งวดกันยายน 2567  โอนวันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

กลุ่มที่ 1 เงินอุดหนุนบุตร
รัฐบาลช่วยเหลือครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท

คลิก ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตรปี 2567

สำหรับผู้ที่ต้องการลงละเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร หากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธิ ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตลอด

โดยล่าสุดมีลุ้นข่าวดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ่อขยายกลุ่มผู้ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ซึ่งตอนแรกการให้เงิน สนับสนุน 600 บาทต่อคนต่อเดือนนั้น จะเป็นไปตามเส้นความยากจน ซึ่งมีประมาณ 4 ล้านกว่าคน ในขณะนี้ได้รับเงินอุดหนุนอยู่ประมาณ 2 ล้านกว่าคน ก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการให้เงินสนับสนุนเป็นแบบถ้วนหน้าเพื่อที่ว่าเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี ทุกคนในประเทศไทย จะได้รับเงินอุดหนุนจำนวนนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ.67)

กลุ่มที่ 2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567
ภายหลังเปิดลงทะเบียนไปแล้วในเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566  โดยเงินผู้สูงอายุปกติจะเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ยกเว้นตรงกับวันหยุด ซึ่งเงินผู้สูงอายุ งวดเดือนเมษายน 2567 ผู้สูงอายุจะได้รับเงินในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 คนละ 600-1,000 ตามเกณฑ์อายุ จ่ายแบบขั้นบันได ดังนี้

- อายุ 60- 69 ปี 600 บาท/เดือน
- อายุ 70- 79 ปี 700 บาท/เดือน
- อายุ 80- 89 ปี 800 บาท/เดือน
- อายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 ก.พ.67 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ ได้ออกมาให้ข้อมูลกรณีเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่แต่เดิมจ่ายแบบขั้นบันได นั้น  พม. ได้มีการเสนอปรับเพิ่มเงินเป็น 1,000 บาทแบบถ้วนหน้า ซึ่งจะมีการนำเสนอเข้าคณะกรรมการใหญ่อีกครั้ง โดยหากอนุมัติ ผู้สูงอายุก็จะได้รับ 1,000 บาทเท่ากันทุกคน ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอติดตามความชัดเจนอีกครั้ง

กลุ่มที่ 3 เบี้ยผู้พิการ 2567 
รัฐบาลช่วยเหลือผู้พิการ คนละ 800-1,000 บาท จะได้รับเงินในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 จ่ายตามเกณฑ์อายุ

- ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน
- ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

ซึ่งกรณีเงินเบี้ยผู้พิการ พม. ก็ได้มีการพิจารณาจะปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเช่นกัน จากเดิม 800, 1,000 บาท เป็น 1,000 บาททุกคน ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณา

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

660e332494a277.77230525.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง