โรงงานน้ำมันปาล์ม ดีเอสไอ ชุดใหม่เตรียมเข้ายึด คดีโกงสหกรณ์ 1,200 ล้าน

โรงงานน้ำมันปาล์ม ดีเอสไอ ชุดใหม่เตรียมเข้ายึด คดีโกงสหกรณ์ 1,200 ล้าน

View icon 382
วันที่ 8 เม.ย. 2567 | 15.40 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ดีเอสไอ ชุดใหม่เตรียมเข้ายึดอายัดโรงงานน้ำมันปาล์ม คดีโกงสหกรณ์ชาวสวนปาล์มกระบี่ 1,200 ล้าน หลังพบเจ้าหน้าที่ ธกส.เอี่ยวทุจริต

โรงงานน้ำมันปาล์ม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เป็นประธานในการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษที่ 56/2566 โดยมี พ.ต.ต.สุทศธวรรศ อารีย์รัตนะนคร ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ, ร.ต.อ.ชาญณรงค์ ทับสาร รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติคดีพิเศษภาค ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  (อาคาร A)

จากกรณีที่คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติรับคดีทุจริตและฉ้อโกงชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ มูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ 13 สหกรณ์ และสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มอีก 34 สหกรณ์ มีเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่มีส่วนได้เสีย จำนวนกว่า 50,000 ครอบครัว หรือประมาณ 200,000 ราย เป็นคดีพิเศษที่ 215/2565 และมีของกลางในคดีพิเศษเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ดีที่สุดของประเทศ และส่วนควบอื่น ๆ อีก 17 รายการ รวมมูลค่ามากกว่า 650 ล้านบาท ซึ่งต่อมาพบประเด็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เข้าไปมีส่วนในการทุจริต จึงได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ จากนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทำการสอบสวนดำเนินคดีต่อไป จึงรับไว้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษที่ 56/2566 และแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชุดปัจจุบันทำการสอบสวน

ร.ต.อ.ชาญณรงค์ ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ให้ข้อมูลความคืบหน้าว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนต้องพิจารณาในสองประเด็นใหญ่ ได้แก่
1. ประเด็นผลกระทบหรือความเสียหายต่อ ธกส. ที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด รวมถึงความเกี่ยวข้องและการแก้ไขปัญหากรณีการทุจริตและฉ้อโกงชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ 
2. ประเด็นแนวทางการรับมอบของกลางและแนวทางการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับของกลางที่ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชุดเดิม (คดีพิเศษที่ 215/2565) ได้ทำการอายัดไว้ ได้แก่ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มคลองท่อมของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด และยังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 215/2565  
ซึ่งที่ประชุมของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 56/2566 มีมติให้รับมอบของกลางโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มคลองท่อมและส่วนควบ โดยมีการพิจารณาในประเด็นการดูแลรักษาและการดำเนินการเกี่ยวกับของกลางที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการนำของกลางออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ.2547 ต่อไป 

ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 56/2566 จะลงพื้นที่ไปรับมอบของกลางจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 215/2565 ในช่วงเวลาปลายเดือนเมษายน 2567 นี้ จากนั้นคณะจะแบ่งหน้าที่กันสอบสวนพยานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยแยกกันสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเตรียมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดเพิ่มเติม ซึ่งพบการกระทำความผิดของบุคคลและนิติบุคคลมากกว่า 30 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง