เดือดร้อนนาน 5 ปี จากโครงการวางท่อระบายน้ำ

View icon 50
วันที่ 9 เม.ย. 2567 | 12.53 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้านเมืองกาฬสินธุ์ สุดทนจากโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม เพราะผ่านมา 5 ปีก็ยังไม่เสร็จ ร้องเรียนไปหลายครั้งไม่มีหน่วยงานไหนสนใจแก้ไข

จากกรณี คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 และ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมตรวจสอบโครงการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองกาฬสินธุ์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ 148 ล้านบาท หลังชาวบ้านร้องเรียนว่า ก่อสร้างมายาวนานก็ยังไม่เสร็จ จนได้ฉายาว่า "โครงการ 7 ชั่วโคตร" แม้กรมโยธาธิการและผังเมือง จะขยายเวลาก่อสร้างให้ผู้รับเหมา แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า

ปรากฎว่า ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ชาวบ้านชุมชนหัวโนนโก เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมตัวเรียกร้องให้แก้ปัญหาโดยเร็ว เพราะตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เดือดร้อนมาก ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานก็ยังไม่มีการแก้ไข ทำให้หลายคนถึงกับสิ้นหวัง

สิ่งที่ชาวบ้านต้องการ คือ ขอให้ยกเลิกสัญญาผู้รับเหมารายเดิม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่เข้ามาทำงาน เพราะปัญหาส่วนหนึ่งที่การก่อสร้างล่าช้า เพราะผู้รับเหมาทิ้งงาน แถมทำงานแบบขอไปที จนทำให้บ้านหลายหลังเสียหาย ดังนั้น นอกจากการเร่งก่อสร้างให้เสร็จแล้ว ขอให้ผู้รับเหมารับผิดชอบด้วยการชดเชยเยียวยากับความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง