ทร.ลงโทษทางวินัย ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย ทำเรืออับปาง

View icon 54
วันที่ 9 เม.ย. 2567 | 20.03 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - กองทัพเรือ สรุปผลการอับปางของเรือหลวงสุโขทัย เกิดจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับการเรือ ที่ขาดความรอบคอบ มีโทษทางวินัย "กัก" เป็นเวลา 15 วัน แต่ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายของเรือ ส่วนความผิดทางอาญาอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ ขณะที่ผู้บังคับการเรือแสดงความรับผิดชอบลาออกจากราชการแล้ว

พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการแถลงผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง โดยระบุเกิดจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับการเรือ ใช้ดุลยพินิจขาดความรอบคอบ และสภาพอากาศแปรปรวนฉับพลัน ทำให้เรือเกิดภาวะผิดปกติ ไม่ได้เกิดจากความจงใจของผู้บังคับการเรือ และกำลังพล

ทั้งนี้ ทางทัพเรือภาคที่ 1 เสนอให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย เต็มตามอัตราการลงทัณฑ์ของผู้บัญชาการทหารเรือ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 "กัก" เป็นเวลา 15 วัน

ส่วนความรับผิดชอบทางละเมิดฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ไม่เข้าเงื่อนไข ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายแก่เงินราชการหรือทรัพย์สินของทางราชการอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2542 ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

สำหรับความผิดทางอาญา อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร อำเภอบางสะพาน ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป ส่วนผู้บังคับการเรือได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากราชการไปแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง