เงินดิจิทัล ผู้ผ่านเกณฑ์เตรียมโหลด! Super App ใช้ 10,000 บาท

เงินดิจิทัล ผู้ผ่านเกณฑ์เตรียมโหลด! Super App ใช้ 10,000 บาท

View icon 30.0K
วันที่ 10 เม.ย. 2567 | 17.47 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
Super App หรือ ซูเปอร์แอปฯ สำหรับใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกันก่อนว่า หมายถึงอะไร จะมีการใช้งานอย่างไร หลังจากที่รัฐบาลแถลงวันนี้ (10 เม.ย.67) ว่าจะมีการใช้งานผ่าน Super App

โดยข้อมูลสรุปการใช้เงิน ดิจิทัลวอลเล็ต หลังจากที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำทีมเศรษฐกิจแถลง ชัดเจนแล้วว่า งบประมาณที่ใช้ 500,000 ล้านบาท มาจากการบริหารจัดการงบประมาณ 2567 และ 2568 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ

1. ผู้มีอายุเกิน 16 ปี ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน ประมาณ 50 ล้านคน
2. ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี
3. มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

ทั้งนี้ การใช้จ่ายจะเป็นระบบพัฒนาขึ้นเองโดยระบบของรัฐ เป็น “Super App” มีอีกชื่อเรียกหนึ่ง คือ Everyday App ที่จะพัฒนาให้ใช้จ่ายกับธนาคารอื่นได้แบบ  Open loop จ่ายแบบครั้งเดียว 10,000 บาท ซูเปอร์แอปฯ มีข้อดีคือ สามารถรวมบริการต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันได้มากขึ้น สามารถรับเงินจากโครงการรัฐที่จะรวมการสมัคร ยืนยันตัวตน เช็กสิทธิ รับเงิน และอื่น ๆ โดยรวมไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ต้องรอติดตามกันต่อไปว่า Super App ซูเปอร์แอปฯ จะเป็นแอปฯอะไร ผู้มีสิทธิสามารถลงทะเบียนไตรมาส 3 เริ่มใช้งานไตรมาส 4 ปี 2567

ขอบคุณข้อมูล ไทยคู่ฟ้า

66166ed2b5e333.29602881.jpg