ก.อ. มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก “ไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ” นั่งอัยการสูงสุดคนที่ 19

ก.อ. มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก “ไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ” นั่งอัยการสูงสุดคนที่ 19

View icon 80
วันที่ 17 เม.ย. 2567 | 11.51 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
มติเป็นเอกฉันท์ ที่ประชุม ก.อ. เลือก “ไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ” นั่งอัยการสูงสุดคนที่ 19 เตรียมเสนอวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ

วันนี้ (17 เม.ย.67) ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการอัยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) โดยมีวาระสำคัญในการแต่งตั้งอัยการสูงสุด แทนนายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด ที่จะพ้นวาระบริหารในวันที่ 30 ก.ย.67

โดยที่ประชุม ก.อ.มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด ผู้มีลำดับอาวุโสเป็นลำดับที่ 1 เป็นอัยการสูงสุด คนที่ 19

โดยขั้นตอนต่อไป สำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 10 ให้มีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภา เพื่อให้นำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง