รุดสอบสวนสัตว์ลพบุรี แนะปรับปรุง 4 ข้อภายใน 60 วัน

รุดสอบสวนสัตว์ลพบุรี แนะปรับปรุง 4 ข้อภายใน 60 วัน

View icon 141
วันที่ 18 เม.ย. 2567 | 08.32 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
สบอ.1 รุดสอบสวนสัตว์ลพบุรี พบสัตว์มีสุขภาพดี ไม่เครียด แนะนำให้เพิ่มจุดให้น้ำ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดกรง ซ่อมรังนอนอีเห็นข้างลาย เปลี่ยนเวลาให้อาหารเหลือ 2 มื้อ ย้ำต้องปรับปรุงทั้ง 4 ข้อ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

แจงดรามาสวนสัตว์ลพบุรี วันนี้ (18 เม.ย.67) นางเปรมกมล เกษบรรจง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ รายงานผลการตรวจสอบกรณีสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์เกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ภายในสวนสัตว์ลพบุรี จ.ลพบุรี ซึ่ง เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ. 1 สาขาสระบุรี ได้ร่วมกันตรวจสอบ โดยมีผู้อำนวยการสวนสัตว์ลพบุรี เป็นผู้นำตรวจสอบ ตามประเด็น ดังนี้
1. สัตว์นอนเหมือนตาย
2. ให้อาหารสัตว์เยอะเกินไป จนเหลือทิ้งและเน่าเสีย
3. สัตว์ไม่มีน้ำกิน ไม่เพียงพอต่อจำนวนสัตว์ และอ่างน้ำเพื่อให้สัตว์ใช้คลายร้อน มีไม่พอ
4. กรงรกร้าง สกปรก มีสภาพเก่า
       
จากการตรวจสอบ พบว่า สัตว์มีสุขภาพดี ไม่มีอาการเครียด มีภาวะโภชนาการปกติตามธรรมชาติ ทางสวนสัตว์ให้อาหารสัตว์วันละ 3 มื้อ สภาพกรงมีความแข็งแรงและเหมาะสม สัตว์ป่าสามารถอยู่ได้โดยปกติสุข สัตว์บางชนิดมีอายุมาก เช่น หมีขอ ลิงเสน สุขภาพและพฤติกรรมเป็นปกติตามอายุ โครงสร้างกรงมีลักษณะแบบแปลนเก่า ไม่ทันสมัย เนื่องจากก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 ปัจจุบันทางสวนสัตว์แจ้งว่า มีการจัดทำโครงการปรับปรุงกรง คอกสัตว์โดยตอนนี้อยู่ในระหว่างเสนอของบประมาณ ทางสวนสัตว์ได้ติดตั้งระบบจุกให้น้ำสัตว์อัตโนมัติในกรงลิง และมีอ่างน้ำเพื่อให้สัตว์ได้กินน้ำและแช่ เพื่อคลายร้อนในช่วงที่อากาศมีอุณหภูมิสูง

คณะเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ ดังนี้
1. เพิ่มจุดให้น้ำกินแก่สัตว์ ติดตั้งหัวพ่นละอองน้ำตามกรงสัตว์ และใส่น้ำในอ่างน้ำกรงลิงอุรังอุตัง เพื่อให้สัตว์ใช้ในการคลายร้อนในช่วงฤดูร้อน
2. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดกรง คอก และเปลี่ยนวัสดุรองกรงกระต่าย และหนูตะเภา เพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งขับถ่ายและเชื้อโรค
3. ซ่อมแซมรังนอนของอีเห็นข้างลายให้มีสภาพใหม่และคงทน
4. ปรับเปลี่ยนเวลาให้อาหารเป็นช่วงเช้าและเย็น เพื่อให้สัตว์กินอาหารได้หมดและไม่เหลือเศษอาหารมาก

ทั้งนี้ ให้สวนสัตว์ลพบุรีดำเนินการตามคำแนะนำให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง