ก.ก. รับเรื่องร้องเรียน ผู้รับเหมาทิ้งงานทำเด็กไม่มีอาคารเรียน

ก.ก. รับเรื่องร้องเรียน ผู้รับเหมาทิ้งงานทำเด็กไม่มีอาคารเรียน

View icon 497
วันที่ 18 เม.ย. 2567 | 09.16 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
นักเรียนไม่มีอาคารเรียน เพราะผู้รับเหมาทิ้งงาน ก้าวไกลรับเรื่องร้องเรียน จี้วางแนวทางลงโทษผู้รับเหมาที่ทิ้งงานกลางคัน

วันนี้ (18 เม.ย.67) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือไอติม สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีรับเรื่องร้องเรียน : นักเรียนไม่มีอาคารเรียน เพราะผู้รับเหมาทิ้งงาน ทั้งนี้ระหว่างภารกิจลงพื้นที่ภาคเหนือช่วงสงกรานต์2567 นายวิทวิสิทธิ์  ปันสวนปลูก สส. ลำพูน เขต 1 พรรคก้าวไกล ได้พาทีมก้าวไกล ไปที่โรงเรียนอนุบาลลำพูน เพื่อพูดคุยกับ ผอ. และคุณครู เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับเหมาทิ้งงานจนทำให้อาคารเรียนก่อสร้างไม่เสร็จทันกรอบเวลาที่กำหนดไว้

โรงเรียนอนุบาลลำพูนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียน 1,700+ คน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล- ป.6 โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนใหม่ 4 ชั้น ตั้งแต่ปี 2564 คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี แต่ตอนนี้ทุกอย่างล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากผู้รับเหมาที่รับผิดชอบโครงการได้ทิ้งงานโดยให้เหตุผลเรื่องการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในปีการศึกษาใหม่ที่กำลังจะเปิดขึ้นในเดือนหน้า นักเรียนทุกคนจึงจะถูกดึงไปเรียนร่วมกันในอาคารเรียนอื่นในโรงเรียน ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เกิดสภาวะแออัดในห้องเรียน แต่ยังทำให้ทางโรงเรียนจำเป็นต้องนำห้องปฏิบัติการในอาคารดังกล่าวมาใช้เป็นห้องเรียนชั่วคราว จนทำให้นักเรียนไม่มีห้องปฏิบัติการใช้สำหรับการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็น

ข้อความตอนหนึ่ง ไอติมพริษฐ์ ระบุด้วยว่า หลังจากซักถามข้อเท็จจริงเบื้องต้น จะช่วยกันนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สภาฯ เพื่อใช้กลไกกรรมาธิการในการหารือแนวทางการแก้ปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 3 โจทย์สำคัญ ดังนี้

1 ทำอย่างไรให้มีการจัดสรรงบประมาณให้ทางโรงเรียนโดยเร็วที่สุด เพื่อเร่งสร้างอาคารเรียนให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเบื้องต้น ทางออกที่ดูจะเป็นไปได้และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุด อาจเป็นการขอการจัดสรรงบประมาณจากงบกลางฯ

2 ทำอย่างไรให้มีการจัดสรรงบประมาณให้ทางโรงเรียนอย่างเพียงพอ สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนให้เสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบัน โครงการฯ ได้รชำระค่าใช้จ่ายให้ผู้รับเหมาไปแล้วประมาณ 60% ของงบประมาณที่ตั้งไว้  จำเป็นต้องมาศึกษาในรายละเอียดว่างบฯ ที่เหลืออยู่ประมาณ 40% จะเพียงพอหรือไม่สำหรับการสรรหาผู้รับเหมารายใหม่ มารับผิดชอบงานที่เหลือให้จนเสร็จสมบูรณ์ตามแผนก่อสร้าง

3 ทำอย่างไรให้ระเบียบหรือแนวทางการลงโทษผู้รับเหมาที่ทิ้งงานกลางคัน มีความเหมาะสม  ซึ่งประเด็นนี้มีความสำคัญต่อการออกแบบระบบและมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้ผู้รับเหมาที่มีประวัติทิ้งงาน รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทิ้งงานโดยผู้รับเหมาที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนในอนาคต