มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา

View icon 357
วันที่ 22 เม.ย. 2567 | 20.09 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และพลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว "โครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา" ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมดำเนินโครงการฯ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ จนเกิดเป็นชัยชนะแห่งการพัฒนา และเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในวงกว้างผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์

โดยสำนักงาน กสทช. ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ใช้เป็นงบประมาณจัดทำสื่อ แบ่งเป็นภาพยนตร์สารคดี "ก้าวเพื่อชัยชนะ" จำนวน 66 ตอน เริ่มออกอากาศตอนแรกในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ และแอปพลิเคชัน "ก้าวเพื่อชัยชนะ" เป็นการถ่ายทอดแนวคิดทฤษฎีและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ในเดือนพฤษภาคม 2567

ข่าวอื่นในหมวด