สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย

View icon 257
วันที่ 24 เม.ย. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์ และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ของมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 23,205 กิโลกรัม แก่เกษตรกรและราษฎรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 3 หมู่บ้าน ในตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน 95 คน ซึ่งประสบปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเจือปน ผลผลิตขาดแคลนคุณภาพ จำหน่ายไม่ได้ราคา และไม่สามารถเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายต่อได้ ครอบคลุมพื้นที่เสียหาย 1,547 ไร่ โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี ณ วัดสันหลวง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าว เพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ มูลนิธิชัยพัฒนาจึงมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ดำเนินงานผลิตพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีเกษตรกรในตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง