เมืองโบราณศรีเทพ ทส.มอบใบประกาศมรดกโลกให้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม

เมืองโบราณศรีเทพ ทส.มอบใบประกาศมรดกโลกให้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม

View icon 88
วันที่ 27 เม.ย. 2567 | 11.11 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มอบใบประกาศมรดกโลก เมืองโบราณศรีเทพ ให้กระทรวงวัฒนธรรม นำไปดูแลต่อ เพื่อยืนยันถึงความสำคัญในระดับโลก

เมืองโบราณศรีเทพ วานนี้(26 เมษายน 2567) นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ย้อนอดีต เมืองโบราณศรีเทพ สู่อนาคตแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน” และมอบใบประกาศรับรองการขึ้นทะเบียน เมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งมรดกโลกให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายสืบพงษ์​  นิ่มพูลสวัสดิ์​ และนายจิรวัตร์  มณีโชติ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้เเทนส่วนราชการเเละภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ตามที่คณะกรรมการมรดกโลก มีมติในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 เมื่อเดือนกันยายน 2566 ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย  เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียน เมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถาน สมัยทวารวดี ที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งมรดกโลก ในการนี้ นายประเสริฐ จึงเป็นผู้แทนมอบ ใบประกาศรับรองการขึ้นทะเบียน เมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งมรดกโลก ให้กับ นายสถาพร  เที่ยงธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นเครื่องหมายและสิ่งยืนยันถึงคุณค่าความสำคัญของพื้นที่ในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ งาน “ย้อนอดีต เมืองโบราณศรีเทพ สู่อนาคตแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลก เมืองโบราณศรีเทพอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบูรณ์  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 -  28 เมษายน 2567 ณ โบราณสถานเขาคลังนอก อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์