ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี! เปิดขั้นตอนรับสิทธิ ทั่วประเทศ

ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี! เปิดขั้นตอนรับสิทธิ ทั่วประเทศ

View icon 4.1K
วันที่ 8 พ.ค. 2567 | 10.52 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี "อาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ร่วมใจล้างแอร์ ฟรี!" รับสิทธิ ทั่วประเทศ 

ลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี "อาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ร่วมใจล้างแอร์ ฟรี!" ทั่วไทย 7,200 เครื่อง โดยสำนักงานคณะกรรมการรการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งได้จัดโครงการอาชีวะล้างแอร์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ดำเนินกิจกรรมล้างแอร์ฟรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

โดยมีนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ออกให้บริการในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ประชาชนได้ขอรับบริการ พร้อมให้ข้อมูลความรู้พื้นฐาน แนะนำการดูแล บำรุงรักษา

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้บริการล้างแอร์ ในกิจกรรมอาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ร่วมใจล้างแอร์ ฟรี! ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ต้นไป ซึ่งนอกเหนือจากประชาชนจะได้รับบริการล้างแอร์ ฟรี จากนักศึกษาอาชีวะแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะและเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพิ่มศักยภาพตนเอง เป็นส่วนในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เป็น “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ต่อไป

ช่องทางลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี

1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.vec.go.th
2.เลือกภูมิภาค ตามที่อยู่อาศัยของท่าน
3.กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามลิงก์ที่แนบด้านล่างนี้ได้เลย

ภาคกลาง
https://forms.gle/aLZDwnrrUUTGhWrQ7

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
https://forms.gle/iJRs2WyNhALPhYs56

ภาคตะวันออก และ กทม.
https://forms.gle/kNxHBWU9geuUtQQUA

ภาคใต้
https://forms.gle/9HEtiNU1P7BMPmbK7

ภาคเหนือ
https://forms.gle/UkTXTp1JLpnf2N5H8

อย่างไรก็ตาม โครงการอาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ร่วมใจล้างแอร์ ฟรี ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม จนขณะนี้มีการลงทะเบียนเต็มจำนวนสิทธิแล้ว ซึ่งใครที่ลงทะเบียนไม่ทัน ทางโครงการก็ได้แนะนำ 9 วิธีการดูแลรักษา เครื่องปรับอากาศด้วยตัวเอง ง่ายๆ ดังนี้

1.ถอดล้างแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศ
2.ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น
3.กำจัดฝุ่นบริเวณใบพัดลมคอยล์เย็น
4.ล้างถอดรองรับน้ำทิ้งและตรวจสอบท่อน้ำทิ้ง
5.หมั่นเช็ดทำความสะอาดบริเวณโครงเครื่อง ช่องอากาศเข้าและช่องระบายลม
6.ดูแลบริเวณชุดคอยล์ร้อน อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง
7.เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นระยะ
8.ลดภาระของเครื่องปรับอากาศให้มากที่สุด
9.ตรวจสอบโหมดการตั้งค่าของรีโมท

พร้อมแนะ 7 วิธีใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดไฟ ดังนี้

1.เปิดใช้งานเท่าที่จำเป็น
2.ตั้งคอมเพรสเซอร์ไว้ในร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก สามารถช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 15-20%
3.ล้างเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน
4.ปิดประตูและหน้าต่างให้สนิท ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ
5.ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 26-28 องศาเซลเซียส พร้อมกับเปิดพัดลม ประหยัดไฟฟ้าได้ 10-30%
6.ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนออกจากห้องอย่างน้อย 30 นาที
7.ก่อนใช้เครื่องปรับอากาศ ควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้ถ่ายเท อย่างน้อย 15 นาที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง