สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 เริ่มแล้ว สมัครออนไลน์ช่องทางเดียว

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 เริ่มแล้ว สมัครออนไลน์ช่องทางเดียว

View icon 214
วันที่ 8 พ.ค. 2567 | 14.12 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 เริ่มแล้ว สมัครออนไลน์ช่องทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567 เช็กรายละเอียดที่นี่

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทั้งสิ้น 179 แห่ง อัตราว่างบรรจุ รวม 4,399 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครสอบพร้อมกันระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถเลือกสมัครได้เพียง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น และให้เลือกสมัครสอบในหนึ่งกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

หากปรากฎว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษา และหรือสมัครเกินกว่าหนึ่งกลุ่มวิชา หรือหนึ่งสาขาวิชาเอก จะตัดสิทธิ์การสอบแข่งขันทั้งหมด โดยให้ยื่นสมัครตามรูปแบบและวิธีการที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครสอบผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น. โดยสมัครสอบ ได้ที่เว็บไซต์ https://obec67.thaijobjob.com พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท

663b288c0f7746.51671311.jpg

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 กำหนดปฏิทิน ดังนี้

1.รับสมัคร วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

3.ประเมินจากการสอบข้อเขียน
-ภาค ก ความรู้ ความสามารถทั่วไป วันที่ 8 มิถุนายน 2567
-ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 9 มิถุนายน 2567

4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค 1 และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567

5.ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงาน และการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะ และศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

6.ประกาศผลการสอบแข่งขัน จะประกาศตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 คลิก

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง