ตอบแล้ว! เกณฑ์ล่าสุดรับเงินดิจิทัล 10,000 นับยอดบัญชีวันไหน

ตอบแล้ว! เกณฑ์ล่าสุดรับเงินดิจิทัล 10,000 นับยอดบัญชีวันไหน

View icon 34.4K
วันที่ 8 พ.ค. 2567 | 15.48 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ความคืบหน้าเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท คลังเคาะเกณฑ์ คนที่มีสิทธิร่วมดิจิทัลวอลเล็ตแล้ว เช็กเลยเริ่มนับเงินในบัญชีตั้งแต่วันไหน 

ติดตามกันต่อสำหรับความคืบหน้าโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต ล่าสุด นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เผยความคืบหน้าหลังจากที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติม 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งจะมีการลงทะเบียนเริ่มต้นภายในไตรมาส 3 โดยมีมติเห็นชอบการกำหนดรายละเอียดเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

– เกณฑ์อายุ 16 ปี จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ก.ย.2567

– เกณฑ์เงินฝากกำหนดไม่เกิน  500,000 บาท  นับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุกบัญชี ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เช่น เงินฝากประจำ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน บัตรเงินฝาก ใบรับเงินฝาก ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์  นับยอดบัญชีเงินฝากแต่วันที่ 31 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา

– เกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากร ณ ปี 2566 ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 31 ธ.ค.66 ซึ่งกำหนดว่าจะต้องไม่เกิน 840,000 บาท

– เกณฑ์ซื้อสินค้า ยังเป็นสินค้ากลุ่มเดิม ยกเว้นบริการและสินค้าต้องห้าม เกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็ก ยังเป็นเหมือนเดิม เข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ยกเว้น ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต

ขอบคุณข้อมูล การทรวงการคลัง