ฟังชัดๆ “นายกฯ” สั่งแก้กฎกระทรวง ยาบ้า 1 เม็ดเป็นผู้เสพ ถ้าพิสูจน์ไม่ได้กี่เม็ดก็ผิดจับเรียบ!

ฟังชัดๆ “นายกฯ” สั่งแก้กฎกระทรวง ยาบ้า 1 เม็ดเป็นผู้เสพ ถ้าพิสูจน์ไม่ได้กี่เม็ดก็ผิดจับเรียบ!

View icon 150
วันที่ 9 พ.ค. 2567 | 08.01 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
“นายกฯ” สั่งแก้กฎกระทรวง ปรับลดยาบ้าเหลือ 1 เม็ดเป็นผู้เสพ ถ้าพิสูจน์ไม่ได้กี่เม็ดก็ผิดจับเรียบ!

เมื่อวานนี้ (8 พ.ค. 67) ในวงประชุมหารือการแก้ไขปัญหายาเสพติด นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ลงพื้นที่พบชาวบ้าน มักได้ฟังเสียงสะท้อนความไม่ปลอดภัย จากคนติดยาเสพติดในชุมชน จึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันทำงานให้หนักยิ่งขึ้นไปอีก ให้สมกับที่เราประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ทำให้ยาเสพติดหมดไป โดยจัดการผู้ค้าทั้งรายใหญ่รายย่อยให้ราบคาบ และ บำบัดลูกหลานที่ติดยาให้สำเร็จไปด้วยกัน

ส่วนปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายเรื่องปริมาณยาบ้า และ ความผิด ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีหลักเกณฑ์ไม่ชัดเจนในการจับผู้เสพ ผู้ค้า นายกรัฐมนตรี จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดปริมาณ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ โดยปรับลดให้เหลือ 1 เม็ด  และ ขอให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจนว่า ไม่ว่าจะมียาเสพติดกี่เม็ดก็ผิด หากพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นผู้เสพ จะถูกแจ้งข้อหาครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงขอฝากถึงพนักงานสอบสวนทํางานให้หนักขึ้น เพื่อดูเจตนาอีกครั้งว่าเป็นผู้เสพ หรือผู้ค้า

ส่วนเรื่องกัญชา นายกรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงสาธารณสุขแก้ไขประกาศกระทรวง โดยดึงกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดประเภท 5 และ เร่งออกกฎกระทรวงอนุญาตให้ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น สำหรับเรื่องการบําบัด ให้ ยกระดับประสิทธิภาพงานบําบัดยาเสพติด ทั้งในศูนย์บำบัด เรือนจํา และ ระบบคุมประพฤติ พร้อมฝากให้ร่วมกันจับผู้ที่หลบหนีการบําบัด หรือบําบัดไม่ผ่านมาดําเนินคดี

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานให้หนักขึ้น ร่วมกันตรวจ จับ ปราบปราม ยึดทรัพย์ให้มากขึ้นและบำบัดให้ทั่วถึง โดยการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานจะต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนรายงานกลับภายใน 90 วัน อีกทั้งสิ่งที่น่ากังวลคือ เรามีการจับกุมยาเสพติดได้มากกว่าเดิมถึง 4 - 5 เท่า แต่ราคายาเสพติดกลับไม่สูงขึ้น ซึ่งเราต้องใช้ทุกวิธีในการแก้ไขปัญหายาเสพติด