ผู้ผ่านคุณสมบัติโหลดรอได้เลย แอปฯ ทางรัฐ ใช้จ่ายเงินดิจิทัล

ผู้ผ่านคุณสมบัติโหลดรอได้เลย แอปฯ ทางรัฐ ใช้จ่ายเงินดิจิทัล

View icon 8.1K
วันที่ 9 พ.ค. 2567 | 10.33 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
โครงการแจก เงินดิจิทัล ล่าสุด กระทรวงการคลัง เคาะเกณฑ์การแจกแล้ว พร้อมบอกช่องทางการใช้งานผู้ผ่านคุณสมบัติ ผ่านแอปฯ "ทางรัฐ"

โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติม 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเลต โดยยืนยันว่าจะใช้แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ในการใช้จ่ายโครงการ ส่วนเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

- เกณฑ์อายุ 16 ปี จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

- เกณฑ์เงินฝากกำหนดไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับเงินฝาก ผลิตภัณฑ์เงินฝาก แต่ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์ นับยอดบัญชีเงินฝากถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เงินฝากอยู่ในสกุลเงินบาทเท่านั้น

- เกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากร ณ ปี 2566 ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งกำหนดว่าจะต้องไม่เกิน 840,000 บาท

- การลงทะเบียนเริ่มต้นภายในไตรมาส 3

- เกณฑ์ซื้อสินค้า ยังเป็นสินค้ากลุ่มเดิม ยกเว้นบริการและสินค้าต้องห้าม

- เกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็ก ยังเป็นเหมือนเดิม เข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ยกเว้น ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต

สำหรับช่องทางการดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ สามารถดาวน์โหลดที่นี่

App Store 
Google Play

ข่าวที่เกี่ยวข้อง