ลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 วิธีใช้งานผ่านแอปฯ ทางรัฐ

ลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 วิธีใช้งานผ่านแอปฯ ทางรัฐ

View icon 29.8K
วันที่ 13 พ.ค. 2567 | 12.14 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 วิธีใช้งานผ่าน "แอปฯ ทางรัฐ" เตรียมพร้อมรับเงิน ช่วงไตรมาส 4 ปีนี้

ลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท เบื้องต้นกระทรวงการคลังได้เคาะเกณฑ์การแจกแล้ว โดยเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ กำหนดไว้ดังนี้

- เกณฑ์อายุ 16 ปี จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

- เกณฑ์เงินฝากกำหนดไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับเงินฝาก ผลิตภัณฑ์เงินฝาก แต่ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์ นับยอดบัญชีเงินฝากถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เงินฝากอยู่ในสกุลเงินบาทเท่านั้น

- เกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากร ณ ปี 2566 ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งกำหนดว่าจะต้องไม่เกิน 840,000 บาท

- การลงทะเบียนเริ่มต้นภายในไตรมาส 3

- เกณฑ์ซื้อสินค้า ยังเป็นสินค้ากลุ่มเดิม ยกเว้นบริการและสินค้าต้องห้าม

- เกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็ก ยังเป็นเหมือนเดิม เข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ยกเว้น ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต

พร้อมมีการอัปเดตยืนยันว่าจะใช้แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ในการใช้จ่ายโครงการ ซึ่งหากใครยังไม่เคยสมัครใช้บริการ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน  App Store และ Google Play เตรียมพร้อมไว้ก่อน ลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท โดยสมัครง่ายๆ 4 ขั้นตอนดังนี้

1.ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ
2.เปิดแอปฯ ทางรัฐ แล้วเลือกสมัครสมาชิก
3.สแกนบัตรประชาชน และใบหน้าของผู้ใช้งาน
4.ระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งาน
5.ใช้งานบริการจากภาครัฐได้ทันที

สำหรับช่องทางการดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ สามารถดาวน์โหลดที่นี่

App Store
Google Play

สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท คาดว่าจะเริ่มภายในไตรมาส 3 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 นี้

6641a48294c6e4.94259125.jpg

6641a46cda24a1.77424192.png

ข่าวที่เกี่ยวข้อง