กกต. กำหนดวันรับสมัคร และเลือก สว.2567

กกต. กำหนดวันรับสมัคร และเลือก สว.2567

View icon 77
วันที่ 13 พ.ค. 2567 | 16.05 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กกต.เคาะวันรับสมัคร 20-24 พ.ค.นี้  กำหนดเลือก สว. ระดับอำเภอ 9 มิ.ย. ระดับจังหวัด 16 มิ.ย. และระดับประเทศ 26 มิ.ย. 

วันนี้ (13 พ.ค.67) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดกรอบเวลาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กว่า 2 ชั่วโมง ก่อนประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567

โดยกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567  ระหว่างเวลา 08.30- 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือก ระดับอำเภอกำหนด ไม่เว้นวันหยุดราชการ

และกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน 2567
วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2567 
วันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว อำเภอเดียว และจะถอนการสมัครไม่ได้ โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร (สว. 2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว. 3) และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4) ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่ง และสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำหรับ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง