องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2567

View icon 75
วันที่ 14 พ.ค. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ห้องประชุมหนุมาน 2 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2567 โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ สรุปโครงการที่อยู่ในคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ รวม 16 โครงการ, ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ, สรุปการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ภาคกลาง 34 โครงการ, การดำเนินงานโครงการต่อยอดโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี, การปฏิบัติภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี 2567

นอกจากนี้ ยังพิจารณาโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการขยายผลองค์ความรู้ และคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ภาคกลาง 5 โครงการ เช่น โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ และส่งเสริมอาชีพในพื้นที่โครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวา พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งแผนการเดินทางติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ปีงบประมาณ 2567

ข่าวอื่นในหมวด