สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ซ่างไห่ผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

View icon 83
วันที่ 15 พ.ค. 2567 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ซ่างไห่ผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง