มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัด โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567

View icon 77
วันที่ 15 พ.ค. 2567 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ชุมชนบ้านปากซวด อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายรอยล จิตรดอน กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ปี 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำฯ มีกิจกรรมสร้างฝายที่ลำห้วยต้นไทร จำนวน 5 ฝาย, กิจกรรมขุดลอกฝายและทำความสะอาดร่องน้ำที่ลำห้วยต้นไทร จำนวน 2 จุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ด้วยมูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ เพื่อชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงในช่วงที่น้ำไหลแรง ลดการพังทลายของดิน และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลเทลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง ซึ่งเป็นแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ดีมาก

ข่าวอื่นในหมวด