สสจ.บึงกาฬแจง รพ.ขาดหมอ ลาออก 1 ลาเรียน 1 วางแผนแก้ปัญหาไว้แล้ว

สสจ.บึงกาฬแจง รพ.ขาดหมอ ลาออก 1 ลาเรียน 1 วางแผนแก้ปัญหาไว้แล้ว

View icon 130
วันที่ 16 พ.ค. 2567 | 08.22 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
หมอลาออก 1 คน ลาศึกษา 3 คน สสจ.บึงกาฬชี้แจง รพ.พรเจริญเหลือหมอคนเดียว ช่วงปลายเดือน พ.ค. ของทุกปี เป็นช่วงที่หมอโยกย้ายไปศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง จึงมีแผนบริหารจัดการไว้ล่วงหน้าแล้ว

วานนี้ (15 พ.ค.67) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ชี้แจงกรณี โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขาดแคลนแพทย์ โดยจะเหลือแพทย์เพียง 1 คน ในช่วงระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2567 นั้น ซึ่งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ขอชี้แจง ดังนี้

โรงพยาบาลพรเจริญมีแพทย์ประจำ 5 คน ปลายเดือนพฤษภาคมจะมีแพทย์ลาออก 1 คน ลาศึกษาต่อ 3 คน จึงเหลือแพทย์ประจำ 1 คน เนื่องจากช่วงเวลาปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงที่แพทย์โยกย้ายไปศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง ทำให้เป็นช่วงเวลาที่ต้องมีการบริหารจัดการหมุนเวียนแพทย์จากโรงพยาบาลอื่นในจังหวัดบึงกาพและจังหวัดข้างเคียง อาทิ จังหวัดสกลนคร มาให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในช่วงระยะเวลา 5 วันดังกล่าว ซึ่งอยู่ในแผนการบริหารอัตรากำลังของสำนักงนสาธารณสุขจังหวัดบึงกาพที่ได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้ว

ในปี 2567 กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยจัดสรรแพทย์ใช้ทุนจบใหม่ให้เขตสุขภาพที่ 8 ในจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับทั้ง 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ คือ จัดสรรจำนวน 252 คน เพิ่มขึ้น 74 คน เมื่อเทียบกับปี  2566 ที่จัดสรรจำนวน 178 คน ทำให้ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 มีจำนวนแพทย์ใช้ทนจบใหม่ที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 อย่างเพียงพอ

นอกจากนั้น จังหวัดบึงกาฬยังได้รับการสนับสนุนแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 เพิ่มเติมจากจังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดบึงกาฬทั้ง 7 แห่ง เพิ่มขึ้นเท่าตัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาพจึงมีความเชื่อมั่นที่จะสามารถให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง