รับเงินเป็น e-Money เข้าบัตรคนจน 23-24 พ.ค.เช็กได้ กี่บาท

รับเงินเป็น e-Money เข้าบัตรคนจน 23-24 พ.ค.เช็กได้ กี่บาท

View icon 74.6K
วันที่ 16 พ.ค. 2567 | 15.36 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ รับเงินเป็น e-Money เข้าบัตร 23-24 พ.ค.67 

ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (โครงการเก่า) ที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการปัจจุบัน) กรมบัญชีกลางจะคืนวงเงิน e-Money  คงเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิตามแนวทาง ดังนี้

1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต โอนเงิน e-Money  คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 23 และ 24 พ.ค. 2567 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น

2. สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิ.ย. 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

3. ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน ให้ยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 26 เม.ย. 2567 ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาโดยจะทำการโอนเงิน e-Money

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จภายในวันที่ 26 เม.ย. 2567 เพื่อที่จะได้รับเงินคืนในวันที่ 23-24 พ.ค. 2567

วิธีตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1.ผู้มีสิทธิ สามารถตรวจสอบผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th
2.เลือกหัวข้อ "ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม"
3.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
4.กดตรวจสอบข้อมูล

6645c6f1dbd462.63890711.jpg

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 และ ข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ www.cgd.go.th


6645cad167f001.90062169.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง