สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมการประชุมวิชาการ หัวข้อ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และจอร์จ เซเดส กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

View icon 102
วันที่ 16 พ.ค. 2567 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมการประชุมวิชาการ หัวข้อ "กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และจอร์จ เซเดส" กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ข่าวอื่นในหมวด