องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน

View icon 74
วันที่ 16 พ.ค. 2567 | 20.04 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ที่ได้ทดสอบ สาธิต และพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และคนพื้นเมือง น้อมนำแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง โดยองคมนตรีได้เยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผ้าทอตีนจก ผ้าย้อมดิน การตีเครื่องเงิน การทำเครื่องประดับจากกะลามะพร้าว เครื่องจักสานและแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ พร้อมกับตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างอาคารคัดบรรจุ แปลงปลูกมะละกอพันธุ์ P008 และแปลงปลูกแตงกวาญี่ปุ่น ระบบ Substrate culture

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง